Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ja dieđu go giinu cealká.
 
Govvagalleri

Sápmi Talent 2013


GOVVEN bargobáji govat


Jeagilveagi geasseleaira 8.-10.8.2012
 
Čálit!
I korthet

Sámi Siida er en av de eldste samiske foreninger i Finland. Sámi Siidas røtter kommer fra Tenos ungdomsorganisasjon på 1950-tallet, som senere ble til Utsjokis lokale sameforening Sámi Siida. Sámi Siida ble registrert som forening i 1976. I 2010 forandret Sámi Siida sine slik, at virksomheten ble mer rettet mot bevaring, utvikling og bruk av det nordsamiske språket. Samtidig ble det nordsamiske språket organisasjonens eneste offisielle språk. Det samme året sluttet også samer fra Inari-området seg til Sámi Siida.

Sámi Siida ry har helt fra grunnleggelsen organisert aktiviteter for barn og ungdom. Sámi Siida har 300 medlemmer, og foreningen opererer i Tenonlaakso- og Inariområdet. Foreningen er medlem av Finlands samiske sentralorganisasjon (Suoma Sámiid Guovddášsearvi, SSG).

Foreningens målsetning er å støtte, styrke og gjenopplive det nordsamiske språket. I tillegg til dette er det meningen at foreningen skal sikre samenes rettigheter til å bevare, realisere og utvikle sin egen kultur samt støtte og fremme samenes kulturelle, sosiale, rettslige og generelle økonomiske formål og utøve samarbeid over landegrensene.

Sámi Siida har lange tradisjoner i en felles virksomhet med Sirmas grendeforening for fremming av samenes språk og kultur. Her har den årlige nasjonaldagsfesten, som de arrangerer hvert sitt år den 6.2., vært den mest varige virksomheten. Samarbeidet og virksomheten for gjenopplivning av fritidsaktiviteter for barn og ungdom har økt etter 2007, da organisasjonen fikk Finlands kulturfonds støtte til Tenonlaaksos kulturskoleprosjekt. Målet med samarbeidet er at barn og ungdom ved virksomheten lærer og utvikler sine samiske språkkunnskaper og samtidig styrker sin samiske identitet.