Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ja dieđu go giinu cealká.
 
Govvagalleri

Sápmi Talent 2013


GOVVEN bargobáji govat


Jeagilveagi geasseleaira 8.-10.8.2012
 
Čálit!
Lyhyesti

Sámi Siida on vanhimpia Suomen puolella toimivista saamelaisyhdistyksistä. Sámi Siidan juuret ovat 1950-luvulla toimineessa Tenon nuorisojärjestössä, joka sittemmin muuttui Utsjoen paikalliseksi saamelaisyhdistykseksi Sámi Siidaksi. Sámi Siida on rekisteröity 1976 yhdistykseksi. Vuonna 2010 Sámi Siida muutti sääntöjään niin, että toiminta suuntautuu enemmän pohjoissaamenkielen säilyttämiseen, kehittämiseen ja käyttämiseen. Samalla pohjoissaamenkielestä tuli järjestön ainoa virallinen kieli. Samana vuonna myös Inarin alueen saamelaisia on liittynyt Sámi Siidaan.

Sámi Siida ry on järjestänyt lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa perustamisestaan lähtien. Sámi Siidalla on 300 jäsentä ja yhdistys toimii Tenonlaakson sekä Inarin alueella. Yhdistys on jäsenenä Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry:ssä.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, vahvistaa ja elvyttää pohjoissaamenkieltä. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on turvata saamelaisten oikeus säilyttää, toteuttaa ja edistää omaa kulttuuriaan sekä tukea ja edistää saamelaisten kulttuurillisia, sosiaalisia, oikeudellisia ja yleisiä taloudellisia pyrkimyksiä ja harjoittaa yhteistyötä yli valtakunnan rajojen.

Sámi Siidalla on pitkät perinteet yhteisestä toiminnasta Sirman kyläyhdistyksen kanssa saamenkielen ja saamelaiskulttuurin edistämiseksi. Näistä pysyvin toiminta on ollut vuosittain vuorotellen järjestettävät kansallispäivän juhlat 6.2. Yhteistyö ja toiminta lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastustoiminnan elvyttämiseksi on syventynyt vuoden 2007 jälkeen, kun järjestö sai Suomen kulttuurirahastolta apurahan hankkeeseen Tenonlaakson kulttuurikoulu. Yhteistyön tarkoituksena on, että lapset ja nuoret oppivat ja kehittävät toiminnan myötä saamenkieltään ja samalla vahvistavat saamelaista identiteettiään.